Charter

Båtcharter – Hyr båt med skeppare

Båtcharter gör att du kan njuta av att åka båt i Stockholm skärgård med egen skeppare.

Välj själv vart du vill åka eller välj en av våra uppskattade turer.

Ett professionellt och varmt välkomnande ger dig en minnesvärd upplevelse.

Kanske ni vill använda båtcharter för att äta på en av de fina skärgårdskrogarna? Vi vet var de finns, vi kör er dit och tillbaka och kan välja vägar så att ni får en skön upplevelse och kan njuta av Stockholms underbara skärgård.

Båten är 10 meter lång, har flybridge och en marschfart på 18 knop.

0708-322829

Priser för båtcharter

Båtcharter i Stockholm

  • Max 6 personer
  • 2 000 SEK per timme. Minimum 4 timmar.
  • Standby eller liggetid 1 000 SEK per timme.
  • Heldag 8 tim till kl. 18.00: 13 500 SEK

Ring oss på 0708 32 28 29 eller maila genom att klicka här.

Båten är registrerad i fartygsregistret. Skepparen är behörig och har mer än 10 års erfarenhet.

Förslag på turer

Vi kan föreslå flera olika turer eller platser att åka till, beroende på ert behov. Båtcharter i Stockholm anpassar till ditt behov.

Dagstur med lunch på Grinda

Vi hämtar upp er på valfri plats, till exempel kanske Kungliga Slottet i Gamla Stan. Vi bjuder på lättare välkomstdrink med tilltugg. Vi åker ut och passerar Kungliga Djurgården, Vi åker genom Skurusundet och kan se den vackra miljön och de fina husen. Vi passerar historiska vatten vid Baggensstäket. Genom smala Kolström ser vi vacker miljö och tjusiga hus. Vi väntar kort på broöppningen vid Strömma kanal och åker senare under vackra Djuröbron. Lunchmålet är den prisbelönta restaurangen Grinda Wärdshus. Där äter ni god lunch och vi kör er tillbaka via Waxholm.

Rundtur i Stockholm med lunch på Fjäderholmarna

Vi hämtar upp er på valfri plats och ser Stockholm från vattnet. Karlbergskanalen, Stadshuset, slussning och härlig lunch på prisbelönta restaurangen Fjäderholmarna, Stockholms första skärgårdsö.

Minikonferens med lunch i Waxholm

Vi hämtar upp er på valfri plats. Vi väljer den, för er, bästa vägen ut till Waxholm. Åker genom vackra Stegesund och lägger till i Waxholm för lunch.

Rent a boat with skipper in the Stockholm Archipelago

Enjoy boating in the Stockholm archipelago with your own skipper.

Choose your own destination or select one of our popular tours. A professional and warm welcome will give you a memorable experience.

Maybe you want to eat at one of the great restaurants in the Stockholm archipelago? We know where they are, we will take you there and back and can choose paths to ensure you have a pleasant experience and enjoy Stockholm’s beautiful archipelago.

0708-322829

Prices for boat charter Stockholm Archipelago

  • Max 6 people
  • 2 000 SEK per hour. Minimum 4 hours.
  • Standby or waiting time 1 000 SEK per hour.
  • Day price (eight hours until 18.00): 13 500 SEK

Call us at +46 708 32 28 29 or email by clicking here.
The boat is registered. The skipper is authorised and has more than 10 years experience.

Ideas for tours

We can suggest several different trips or places to go to, depending on your needs.

Day trip with lunch at Grinda

We pick you up at any location, such as perhaps the Royal Palace in Gamla Stan. We serve a welcome drink and snacks. We go out and pass the royal Djurgården, We go through Skurusundet and can see the beautiful scenery and fine houses. We pass the historic water at Baggensstäket. When passing the narrow Kolström we will see a beautiful setting and charming houses. We expect pictures of the bridge opening at Stream channel and go later in the beautiful Djurö Bridge. Lunch goal is the award-winning restaurant, Grinda Wärdshus. On the way back we pass Waxholm.

Sightseeing in Stockholm with lunch at Fjäderholmarna

We pick you up anywhere and see Stockholm from the water. The castle of Karlberg, City Hall, locks and lovely lunch at the award-winning restaurant Fjäderholmarna, Stockholm’s first island.

Mini Conference with lunch at Waxholm

We pick you up at any location. We choose best way out to Waxholm. Going through the beautiful Stege Sund and then heading for Waxholm for lunch.

0708-322829